Рекламация

КАК ДА РЕКЛАМИРАМ ПРОДУКТИ?
Първо прочетете следните уловия за рекламация, в които ще намерите всички права и задължения на продавача и на купувача.
 
УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ
1. Рекламацията трябва да бъде обявена без излишно отлагане веднага при откриването на дефект. Възможното отлагане може да доведе до задълбочаване на дефекта и допълнително влошаване на стоката, което може да бъде причина за отхвърлянето на рекламацията.
 
2. Гаранционният срок за стоките е 24 месеца и започва да тече от датата на получаване на стоката.
 
3. Гаранционният срок не отговаря на този на трайността на стоките, т.е. периодът, през който, при правилно използване и грижа (включиваща поддръжка), стоките могат да издържат, ако се използват по предназначение и с подходяща за целта им интензивност.
 
4. Ако, след като получи стоката, купувачът установи, че стоката не е в съответствие с поръчаната, или ако стоката има дефект, той трябва незабавно да уведоми продавача по електронна поща или по телефона в рамките на 5 дни от получаването на стоката.
 
5. Ако закупената стока има дефект, купувачът има право да рекламира този продукт.
 
6. Под "дефект" се има предвид промяна в свойствата на стоката, причинена от използването на неподходящ материал или материал с лошо качество, неспазване на производствената технология или неподходящо решение в процеса на конструкция.
 
7. Под "дефект" не се има предвид промяна в свойствата на стоката, произтичаща от износване, злоупотреба, неадекватна или неправилна поддръжка, поради естествени промени в материалите, от които се произвеждат стоките, или щети от страна на потребителя или трето лице, или друга неправилна намеса. 
 
8. Рекламацията се счита за правилно извършена, ако рекламираната стока е цяла и не нарушава общите хигиенни условия. Клиентът е длъжен да предаде рекламираните стоки изцяло чисти. Фирмата Swimaholic s.r.o., която управлява онлайн магазина www.swimaholic.bg, има право да откаже приемането на стоките, които не отговарят на горепосочените общи хигиенни условия.
 
9. Рекламацията (включително и премахването на дефектите) ще бъде приключена без излишно отлагане, не по-късно от 30 дни от датата на рекламирането. Отговорен служител може, в обосновани случаи, да удължи този срок.
 
10. Клиентът подава заявка за рекламация, изпращайки обратно стоката заедно с попълнен формуляр и копие от документ за покупка на стока (фактура) на адрес: 
 
Swimaholic
U Průhonu 17
Praha 7
170 00
Czech Republic
 
 
ПРОЦЕДУРА НА РЕКЛАМАЦИЯ:
1) Изчистете стоката, която искате да рекламирате (виж чл.8 от условията за рекламация). 
 
2) Опаковайте чистата стока по начин, който да я предпази от повече щети. Най-подходяща за случая е кутия (не е задължително да бъде оригиналната кутия).
Добавете копие от фактурата и попълнения формуляр за рекламация към поръчката, която можете да изтеглите ТУК
 
3) Изпратете стоката, която рекламирате, на адрес:
 
Swimaholic
U Průhonu 17
Praha 7
170 00
Czech Republic
 
 
(Препоръчваме да застраховате пакета на цената на стоката във пощата или при доставчика). Уверете се, че не изпращате стоката с наложен платеж, защото няма да бъде получена! 
 
 
Веднага щом получим рекламираната стока, ще Ви информираме чрез имейл. В този момент започва да тече срокът от 30 дена, в който трябва да разгледаме и преценим основанията на Вашата рекламация. В този период ще ви информираме за всички важни детайли, свързани с Вашата  рекламация, чрез имейл или по телефона.